Ansprechpartner

Tel. +49-40-507 14-0 
Fax +49-40-507 14-110 
E-Mail infoichthyolde
Tel. +49-40-507 14-0 
Ansprechpartner Fr. Dr. Reinhold, Frau Fehrs 
E-Mail Pharmakovigilanzichthyolde
Tel. +49-40-507 14-160 
Ansprechpartner Fr. Breinl 
E-Mail kbreinlichthyolde
Tel. +49-40-507 14-360 
Ansprechpartner Hr. Dr. Gayko 
E-Mail rohstoffeichthyolde
Tel. +49-40-507 14-0 
Mo. - Fr. 9.00-11.00 h 
Ansprechpartner Fr. Legner, Fr. Schubert, Fr. Assaker 
E-Mail galenikichthyolde
Tel. +49-40-507 14-0 
Ansprechpartner Fr. Fehrs, Fr. Assaker 
E-Mail medwissichthyolde
Tel. +49-40-507 14-355 
Ansprechpartner Fr. Frels 
E-Mail marketingichthyolde
Tel. +49-40-507 14-126 
Ansprechpartner Fr. Kluwe 
E-Mail personalichthyolde
Tel. +49-40-507 14-150 
Anspechpartner Hr. Schümann 
E-Mail MSchuemannichthyolde

 

Tel. +49-40-507 14-365 
Ansprechpartner Fr. Büsing 
E-Mail QSichthyolde